2017.11.18.
 Főoldal  Iskolánkról  Felvételi  Szervezetek  Elérhetőségek  Közérdekű adatok  Minőségbiztosítás  Kiváló hallgatóink  Galéria 
IGAZGATÓI FOGADÓÓRA
A Szakgimnázium igazgatója, Hollósi Gábor r. ezredes minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart. A fogadóórára bejelentkezni az igazgató titkárnőjénél, a 06/94/592-650-es, vagy a 26/6221-es belügyi telefonszámon lehet.
FACEBOOK
FACEBOOK
FELVÉTELI 2018
A felvételivel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 06/94/592-650/6109, 6125, 6127, 6138 mellékeken, illetve a 06/94/592-657 számon. E-mail címünk:
tano@krszg.police.hu

1,5 éves képzés egységcsomag letöltése (zip)

2 éves képzés egységcsomag letöltése (zip)
SZUPERGYORS INTERNET PROJEKT
Eljárásrend
LÁTOGATÓINK
2014. január 18. óta összesen 140,517 látogató járt itt, abból ma 4, amiből 2 jelenleg is itt van.
Érvényes CSS!
KRSZKI Nyugdíjas Egyesülete
Bírósági bejegyzés időpontja: 1998. szeptember 08.
Száma: PK 60.060/1998/4.
Adószáma: 18888733-1-18
Az egyesület székhelye: 9901 Körmend, Alkotmány u. 5.


A Szent László Nyugdíjas Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2011-ben jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták az egyesületet. A számlánkra befolyt összeget: 128.405,- Ft-ot működési kiadásokra, szabadidős programok költségeinek fedezésére fordítottuk.

BEMUTATKOZUNK


A Szent László Nyugdíjas Egyesületet a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola (jogelődje: a Szent László Rendészeti Szakközépiskola) nyugállományba vonult hivatásos és közalkalmazotti állománya alapította 1998-ban.

2012. február 24-én a Nyugdíjas Egyesület megtartotta éves beszámoló és tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen az elnökség beszámolt a 2011-es év munkájáról, amit eredményesnek ítélt meg. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót, a jelenlegi taglétszám 54 fő..

Az egyesület képeit megtekintheti a galériában.


Az új elnökség összetétele:
Elnök: Szabó Péter (Tel.: (30) 4848-492)
Titkár: Bakó Károly (Tel.: (70) 3166-796)
Gazdasági felelős: Tóth Jánosné (Tel.: (30) 3779-228)
Szabadidő- és sportfelelős: Szita István (Tel.: (70) 5091-299)B E S Z Á M O L Ó
a Szent László Nyugdíjas Egyesület
2012. évi munkájáról


Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Meghívott Vendégek!


A Szent László Nyugdíjas Egyesület az 1998. szeptember 08-i megalakulása, bírósági nyilvántartásba vétele óta, 15. éve működik a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola és jogelődjei nyugállományú tagjainak érdekképviselete érdekében.
A jelenlegi vezetés közel 5 éve, 2008. március 21-én kapta a felhatalmazást az Egyesület munkájának koordinálására. Feladataink között szerepelt az Egyesület munkájának összefogása, érdekeinek védelme, a kulturális és a szabadidős, valamint a sport tevékenység szervezése. Ezt a munkát politikamentesen, a volt szolgálati helyünkre támaszkodva igyekeztünk elvégezni.
Az elmúlt évben a vezetőség tevékenységét, az Egyesület közgyűlése által 2012-re elfogadott éves munkaterv alapján végezte. Vezetőségi üléseinket - szükség szerint - tartottuk meg, melyen tagfelvételi kérelmekről, soron következő rendezvényeink előkészítéséről és egyéb aktuális ügyekről döntöttünk.

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyesület taglétszáma a tárgyalt időszakban, tehát 2012. december 31-ig  az előző évekhez viszonyítva érdemlegesen nem változott, jelenleg 55 fő.
2012-ben egy fő kérte felvételét az egyesületbe.
Felvételre került:
 • Dózsa Józsefné, mint pártoló tag


A tárgyalt időszakban 34 fő (62%) hivatásos, 19 fő (34%) közalkalmazott nyugállományú, valamint kettő fő hozzátartozó alkotta az 55 fős egyesületi létszámot. A taglétszám-nyilvántartás szerint 16 fő (29%) hölgy és 39 fő (71%) férfi tagja volt 2012-ben az egyesületnek.
Az alapszabályzatunkban foglaltaknak megfelelően 2012-ben is köszöntésre kerültek a 60 év feletti kerek évfordulós tagjaink, ennek megfelelően
10 fő köszöntésére került sor, névszerint:
 • Dobos Károlyné
 • Németh Lászlóné
 • Karácsonyi Istvánné
 • Csuka Jánosné
 • Unger Györgyné
 • Dózsa József
 • Tóth Sándor
 • Csalló István
 • Vitáris Lajos
 • Oletics Imre


Tisztelt Közgyűlés!

Az egyesület 2012. évi munkatervi feladatait alapvetően végrehajtotta, a tagság a közgyűlésen magas számban (82%-ban) képviseltette magát.
Kiemelkedő rendezvényeinken is aránylag magas volt a részvétel.
A június 08-i Tatára és az Agostyáni arborétumba tett kirándulásunkon 17 fő egyesületi tag (31%) és 13 fő családtag, azaz összesen 30 fő vett részt.
A 2012. augusztus 17.-i Veszprém - Nagyvázsonyba szervezett kiránduláson már alacsonyabb volt a részvételi arány, a kiránduláson részt vett 22 főből, 12 fő egyesületi tag (21%) és 10 fő hozzátartozó volt.
Alapvetően ezek a létszámok örvendetesek, hiszen a kirándulásokon a buszok kihasználtsága mindkét esetben elérte a 60-70 %-ot.
A június 29-i Körmendi Határőr Nyugdíjas Klubbal tartott közös határőr napi rendezvényen is már csak 14 fő tag (25%) jelent meg. Az július 28.-i Rába-parti főzésen és baráti beszélgetésen a részvételi arány is hasonlóan alacsony volt, mivel összesen 16 fő (29%) tisztelte meg a rendezvényt.
2012. októberében, a szakközépiskola által szervezett nyugdíjas találkozón  szép számban jelen voltunk, ahol a szakközépiskola vezetése átfogó képet nyújtott a tanintézet helyzetéről. Ezután a szakközépiskola vezetése meghívásának eleget téve, kiadós és ízletes ebédet fogyasztottunk el.

Tisztelt Közgyűlés!

Az együttműködés és kapcsolattartás helyzetével kapcsolatban jelenthettem a Közgyűlésnek, hogy a Rendészeti Szakközépiskolával kötött együttműködési megállapodásunk továbbra is érvényben van, a tanintézet vezetése rugalmasan, pozitívan viszonyult bárminemű kérésünkhöz, problémánkhoz.
Gondolok itt többek közt a Rába-parti pihenőház és az étterem térítésmentes biztosítására, valamint egyesületi kirándulásokra a kedvezményes autóbuszok igénybevételére.
Ezúton is köszönet érte!
Kapcsolataink közül ki kell emelni a Körmendi Határőr Nyugdíjas Klubbal folytatott jó együttműködést.  Ezt az együttműködést továbbra is fenn kívánjuk tartani, például a munkatervek egyeztetésén túlmenően az együttes programok, a közös kirándulások megszervezésével.
A korábbi évekhez hasonlóan a tárgyalt időszakban is törekedtünk kapcsolataink stabilizálására.
Egyesületünk továbbra is tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének.
A 2010. februárjában Közgyűlésünk határozatban kinyilvánította, hogy egyesületünk a Havasi rendőr tábornok úr vezette, Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének tagja kíván lenni.
Sajnálattal jelentem, hogy az azóta eltelt közel három évben konkrét előrelépés, az egyesületünket érintő tényleges, alkotó munka nem folyt az országos szövetségnél.

Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési helyzetünk alakulásáról röviden jelenthetem, hogy alapvetően az egyesület gazdasági helyzete megfelelő, a vezetőség törekedett a takarékos gazdálkodásra.
A 2012. évi költségvetési beszámolót, az egyesület pénzügyi-gazdasági helyzetét Perneki István, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti részletesen a 2. napirendi pontban.

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyesület vezetősége 2013-ban kiemelt feladatként kezeli:
a családtagok, hozzátartozók, a barátok és ismerősök pártoló tagként történő mozgósítását,
a továbbiakban is feladatként kezeljük, hogy az egyesület rendezvényeit továbbra is vonzóvá kell tenni, hogy minél többen vegyenek részt, ne csak a kirándulásokon, hanem az egyéb rendezvényeinken is. A programokkal kapcsolatos minden jobbító szándékú ötletet, javaslatot szívesen vesz a vezetőség,
a jövőben is törekednünk kell a helyi önkormányzattal és a társ nyugdíjas szervezetekkel történő szoros együttműködésre és kapcsolattartásra, sajnos a válság miatt a helyi önkormányzat anyagi támogatásában nem bízhatunk és a pályázati lehetőségek is egyre szűkülnek,
és utoljára, de nem utolsó sorban újólag meg kell vizsgálni a nyugdíjas egyesületeket tömörítő országos szövetségekkel történő együttműködést, kapcsolattartást, gondolok itt a BEOSZ-al és a RENYOSZ-el járó előnyök érvényesítésére, hogy ne csak az éves tagdíjat kelljen megfizetnünk.
A kialakult helyzetre való tekintettel az egyesület vezetése részéről már az előző évben is felvetődött annak lehetősége, hogy amennyiben nem lesz előrelépés, akkor javasolni fogja a kiválást. Jelzem a közgyűlés tagjainak, hogy az országos szövetségekből történő kiválást más egyesületek is fontolgatják.

Tisztelt Közgyűlés!

Befejezésül tisztelettel megköszönöm a tagságnak a támogatását és a feladatok sikeres végrehajtása érdekében végzett munkáját, hozzáállását. Nyugodt szívvel jelenthetem, hogy egyesületünk 2012-ben is sikeres évet zárt.
Külön megköszönöm a szakközépiskola vezetésének a pozitív hozzáállását, az egyesület munkájának támogatását.
Kérem a tagságot, hogy alkotó hozzászólásaival, észrevételeivel egészítse ki a beszámolót.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Szabó Péter
egyesületi elnök
KAPCSOLÓDÓ LINKEK