2016.07.25.
 Főoldal  Iskolánkról  Felvételi  Szervezetek  Elérhetőségek  Közérdekű adatok  Minőségbiztosítás  Kiváló hallgatóink  Galéria 
IGAZGATÓI FOGADÓÓRA
A Szakközépiskola igazgatója, Hollósi Gábor r. ezredes minden hónap első keddjén 08.00 és 09.00 óra között igazgatói fogadóórát tart. A fogadóórára bejelentkezni az igazgató titkárnőjénél, a 06/94/592-650-es, vagy a 26/6221-es belügyi telefonszámon lehet.
FELVÉTELI 2016
A felvételivel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 06/94/592-650/6109, 6125, 6127, 6138 mellékeken, illetve a 06/94/592-657 számon. E-mail címünk:
tano.krszki@orfk.police.hu
SZUPERGYORS INTERNET PROJEKT
Eljárásrend
LÁTOGATÓINK
2014. január 18. óta összesen 96,384 látogató járt itt, abból ma 111, amiből 3 jelenleg is itt van.
2016. júlus 05.: Rendőr Szakmai Osztály tanárainak csapatgyakorlata


Az osztály 11 fővel 2016. június 27-től június 30-ig tanári csapatgyakorlaton vett részt Budapesten.
Június 27-én a délelőtti órákban megérkeztünk a csapatgyakorlatunk első állomására a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Oktatási és Továbbképzési Központ Alparancsnoki Továbbképző Központjába Csopakra. Fogadott minket Horváth Róbert r. alezredes osztályvezető-helyettes, aki rövid tájékoztatást tartott az intézményről valamint a képzési palettájukról. A rövid tájékoztató után a központban oktató tanárok és szakoktatók a saját szakterületükről tartottak ismertetőt.
Megtudtuk, hogy a szolgálatparancsnoki és a körzeti megbízotti szaktanfolyamok mellett rendészeti intézkedéstaktikai képzést valamint "kredit pontos" továbbképzéseket is tartanak.
Ezt követően videó felvételeken megnéztünk egy-egy szituációt, ami az intézkedéstaktikai képzés keretében került rögzítésre, melyekből megállapítható volt, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szituációs képzésnek, ami nem csak a taktikai házban, hanem az udvaron berendezett igazoltatások és közúti ellenőrzések helyszínén történik.
Ezek után megtekintettük a "taktikai házat", ahol pár szóba elmondták milyen feladatokat kell végrehajtani az ide vezényelt rendőröknek.
A következő program Budapesten várt ránk, ahol megtekintettük a Budai Vár alatt, a Várhegy belsejében található Sziklakórház Atombunker Múzeumot Látogatásunk egy tájékoztató rövidfilm megtekintésével kezdődött, melyből részletes információkat kaptunk a 2008-tól múzeumként funkcionáló létesítmény kialakulásáról, történetéről. Felkészült tárlatvezetőnk kalauzolásával ezután kezdődött meg kalandos időutazásunk a Várhegy mélyébe, a múlt történéseibe a több mint 2300 négyzetméteres kiállításon.  Bejártuk a második világháborús és az 1956-os kórházat, ahol önfeláldozóan látták el egészségügyi dolgozók, vöröskeresztesek és önkéntes civil segítők sebesült katonák, civilek ezreit. A korabeli berendezési tárgyakkal felszerelt kórtermekben, műtőkben, kiszolgáló helyiségekben megismerhettük a kornak megfelelő egészségügyi ellátás eszközeit, gépeit, anyagait. A kiállítást életszerűvé teszi a több mint nyolcvan, korhű ruhába öltöztetett viaszbábú. Betekintést kaptunk egy légoltalmi riasztóközpont mindennapjaiba, felfedezhettük a hidegháború idején kialakított atombunkert, mely máig is működő gépészettel rendelkezik. Megtekinthettük a polgári védelmi kiállítást, a Sziklakórház történetét bemutató műszaki kiállítást, a Friedrich Born emlékkiállítást, valamint a jelenkori, különleges műveleti erők kiállítását, ahol lemérhettük a fejlődést a korabeli és a jelenleg használt sebesült ellátási anyagok, eszközök között.  Utolsó állomásunk a hirosimai atomtámadást ábrázoló tárlat megtekintése volt, ahol a szemtanúk rajzokon, grafikákon, festményeken ábrázolták a robbanás iszonyú hatásait, a lerombolt épületeket, a romok között, a folyóban, a bambuszok között menedéket keresőket, a sebesülteket, az őket ellátni igyekvő katonákat, civileket.
A kiállítás megtekintése mély benyomást és intenzív látványélményt nyújtott, hatására többünkben is megfogalmazódott, hogy visszatér ide családjával is.
A szakmai gyakorlat második napját az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola megtekintésével kezdtük. Vida Róbert c. r. alezredes, rendőrségi tanácsos Úr, az Alapozó Ismereti Szakcsoport vezetője tájékoztatást adott részünkre az oktatási intézmény felépítéséről és működéséről, továbbá megtekintettük az oktató tantermeket, különböző szak-, illetve szituációs kabineteket, taktikai házat.
Csatlakozhattunk három szituációs gyakorlat végrehajtásának idejére a már két hete folyó bűnügyi szaktanfolyamhoz is, mely során a kiépített kamera rendszeren keresztül figyelemmel kísérhettünk egy, az oktatásban részt vevők által végrehajtott szembesítést, házkutatást és felismerésre bemutatást.
A délutánt az Országház megtekintésével folytatta az osztály, ahol dr. Muharos Gábor ogy. alezredes Úr, az Országgyűlési Őrség Parancsnoki Titkárság vezetője mutatta be részletesen szervezetük működését, felépítését. Tájékoztatást kaptunk az Országház védelmi rendszeréről, az állománnyal szemben támasztott követelményekről, a szolgálat teljesítésének speciális szabályairól és körülményeiről. Ezt követően Hudu János ogy. főtörzszászlós Úr, az Objektumvédelmi Igazgatóság szolgálat parancsnoka körbevezette az osztályt a 2011-ben a Világörökség részének választott épületben. A szolgálat parancsnok szolgálati idejének élményeivel, történeteivel színesítette sétánkat és készséggel válaszolt mindenre kiterjedő kérdéseinkre.
A harmadik nap látogatást tettünk a Repülőtéri Rendőri Igazgatóságra és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
Az RRI székhelyén Pozsgai Tamás r. őrnagy Határrendészeti Osztályvezető fogadott minket, ahol részletesen tájékoztatta a tanári állományt a szervezeti felépítésről, a feladatrendszerről, a légiközlekedési- és védelmi tevékenységről, az utasbiztosítási és vagyonvédelmi tevékenységről, a határrendészeti feladatokról, az együttműködők szerepéről, a légi toloncolási tevékenységről, valamint a bűnügyi és bűnmegelőzési munkáról.
Ezt követően Pere István c. r. alezredes vezetésével képet kaphattunk az RRI objektumán belül működő Őrzött Szállás szerepéről, funkciójáról. A légi toloncolások miatt létrehozott ezen szervezet teljes feladatrendszerét gyakorlati foglalkozás keretében ismerhettük meg.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2 Terminálján Nagy Sándor c. r. alezredes vezetésével és a szigorú biztonsági rendszabályokat betartva betekintést nyertünk a határforgalom ellenőrzés repülőtéri sajátosságaiba, a Schengeni követelmények helyi megvalósulásába, az utas-biztonsági alapmunkahely, a csomagosztályozó és utas-útvonal szerepébe, a szolgálati helyiségek ellenőrző pontok funkciójába, az E-gate automatizált határellenőrzési rendszer működésének sajátosságaiba, Magyarország legnagyobb nemzetközi repülőterének általános és speciális jellemzőire.
A kora délutánt a Terror Háza Múzeumában folytattuk. A XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékére létrehozott múzeum Budapesten, az Andrássy út 60. szám alatt található.
A háromemeletes, neoreneszánsz épület 1880-ban Feszty Adolf tervei alapján polgári lakóháznak épült. 1937-ben új lakók béreltek helyiségeket a házban: a magyar nemzetiszocialista mozgalom Szálasi-féle szárnya. A Horthy-rendszer bebörtönözte Szálasit, hívei 1940-ben történt szabadulásáig is zavartalanul tartották gyűléseiket az Andrássy úti villában, amely 1940 után lett a főhadiszállásuk, és Szálasitól a Hűség Háza nevet kapta.  1945 után az Andrássy úti ház új gazdát kapott. A kommunisták hatalmát biztosítani hivatott politikai rendőrség vezetője, Péter Gábor kifejezetten ezt a házat kérte főhadiszállásnak a szervezet számára. Az egykor Hűség Háza, majd ÁVH székház 1956-ig szolgált az állami terror központjaként. Ezt követően az épületet átalakították, majd különböző cégek székházaként, illetve irodaházként működött. A pincében minden nyomot eltüntettek és KISZ klubot rendeztek be.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2000 decemberében vásárolta meg az épületet, hogy egy olyan múzeumot hozzon létre, amely a magyar történelem két véres korszakát mutatja be.
A Terror Háza Múzeum 2002. február 24-e óta a nyilas illetve a kommunista terror áldozatainak állít emléket állandó és időszaki kiállításaival egy-egy jelentős történelmi eseményt mutat be.
Az ?Egy akaraton 1956-2016? című időszaki kiállítás első látogatói voltunk. A 3D szemüveg segítségével egyenesen a forradalom hátborzongató eseményeinek középpontjában találhatja magát a látogató.
Az épület illetve a kiállítás mély nyomot hagyott mindnyájunkban.
Tanári csapatgyakorlatunk negyedik és egyben utolsó napját a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Budapesti Vízirendészeti Rendőrőrsén, valamint a Rendőrmúzeumban szervezett szakmai programmal fejeztük be. A Rákóczi híd budai hídfőjénél impozáns természeti környezetben mintegy tíz hektáros területen elterülő Kopaszi gát ad otthont a Vízirendészeti Rendőrőrsnek. A reggeli eligazítás után fogadott bennünket Dr. Fekete Tamás r. alezredes őrsparancsnok. Tájékoztatójában ismertette a rendőrőrs szervezeti felépítését, illetékességi területét (a Duna magyarországi szakaszának mintegy 160 km hossza), sajátos feladatrendszerét. Ezt követően készségesen válaszolt a kérdéseinkre, majd a Margitszigetig tartó közel kétórás szakmai beszélgetéssel összekötött hajóút után elköszöntünk, és a Rendőrmúzeum felé vettük utunkat.
A múzeum szakemberei röviden ismertették az alapítás óta eltelt időszak főbb történeti mozzanatait. Az intézmény 1908-ban nyitotta meg a kapuit Bűnügyi Múzeum néven. Az addig összegyűjtött anyag a második világháborúban szinte teljesen megsemmisült. Majd az újjászervezést követően 1967-ben országos gyűjtőkörű múzeumként kapta meg a működési engedélyét, és 1999-ben új névvel és új tartalommal nyílt meg a Mosonyi utca 5. szám alatt. Ettől kezdődően a teljes kiállítási anyag nyilvánossá vált. Az állandó kiállítások közül ?A magyar rendőrség története 1848-tól napjainkig?, valamint a "Kriminalisztikai (bűnügyi) kiállítást" tekintettük meg. A budapesti múzeum mellett Tarnamérán található a vidéki állandó kiállítás, amelyben több, mint 100 ország 150 rendőrségi/csendőrségi egyenruhája tekinthető meg. Néhány érdekesség a megannyi történeti-tárgyi anyagból: pl. a Zrínyi sisak, konstábler bot, Rózsa Sándor koponyája, a fegyver-szakgyűjteményben közel háromszáz fegyver, régi rendőrségi járművek. A numizmatikai szakgyűjtemény részét képezi pl. a "Detektív jelvény (1920-1944)", a "Nyomozó jelvény (1947-1949)", de fellelhető Kántor a híres nyomkövető kutya preparátuma, a híres-hírhedt bűnügyek leírásai. Többek között az első magyar sorozatgyilkos Kiss Béla a "cinkotai bádogosmester" által elkövetett bűnügy (1914), a Whiskys bűnügy (1993-1996), vagy a miskolci Bonny és Clyde ügy (1998-2000).stb.
Késő délután fáradtan, de szakmai élményekkel gazdagon indultunk haza. Az osztály dolgozói egyetértettek abban, hogy a négy napos szakmai program jelentős részét mindenki tudja majd kamatoztatni az oktatás során.


A tanári csapatgyakorlaton részt vevő RSZO dolgozói
2016. június 19.: KIBOCSÁTÓ, TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

2016. június 18-án 10.00 órai kezdettel Körmend város főterén tartotta meg a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 26. kibocsátó, tanévzáró ünnepségét. Az ünnepség elöljárója dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója volt. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a társ belügyi oktatási intézmények, a rendészeti szervek és Vas megye állami szerveinek képviselői. A Szakközépiskola állománya rendőri biztosítás mellett gyalogmenetben vonult ki a tanintézetből a város főterére, majd az ünnepség végén vonult be az alma materba. Az eskü előmondója Németh Áron próbaidős r. őrmester volt. Az eskü letétele után az elöljáró köszöntötte a végzett rendőr tiszthelyetteseket. Tanulói válaszbeszédet mondott Csirke Bettina próbaidős r. őrmester. Körmend város polgármestere Bebes István úr emléktárgyat adományozott Németh Áron próbaidős r. őrmesternek. A legjobban teljesítő tanulók elismerésben részesültek. Az ünnepségen adták át az "Év tanára", "Év dolgozója" kitüntető címeket. A tanulói állomány díszmenettel búcsúzott a vendégektől és Körmend város lakosságától.

Az ünnepségről készült felvételeket és cikkeket az alábbi linkeken tekinthetik meg:

http://www.kormend.hu/0/galeria/1024/krszki-kibocsato-unnepsege-foto-jambori

http://vaol.hu/hirek/rendorok-leptek-el-kormend-foteret-1774452

https://www.youtube.com/watch?v=eNE439Cu7gY
2016. május 24.: ISMÉT KIRÁNDULT A NEVELŐTESTÜLET


2016. május 23-án kellemes kiránduló időben vágott neki a nevelőtestület 29 tagja a Fertő-tó közelébe tervezett kirándulásnak.
A Körmenden és Szombathelyen felszálló utasok jó hangulatban érkeztek meg az első úti célhoz, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön büntetés-végrehajtási intézethez.
A csoportot Kovács József bv. alezredes, Biztonsági Osztályvezető fogadta és kalauzolta a 2 órás program során.
Nyima Tamás bv. ezredes, parancsnok az intézet történetét , az épületegyüttes szerkezetét rendszerét, valamint az állománytábla felépítését ismertette a résztvevőkkel.
Ezt követően kísérőinkkel megtekinthettük a büntetés-végrehajtási intézet néhány szárnyát, valamint a biztonsági részleget, melyről megtudtuk, hogy az országban egyedülálló.
Valamennyi résztvevő nevében mondhatom, érdekes és tanulságos volt, amit a büntetés-végrehajtási intézetben hallottunk, tapasztaltunk.

A szakmai programot egy kissé kötetlen, de szintén szakmai jellegű program követett. Közösen megtekintettük a Páneurópai piknik emlékhelyet, majd együtt megközelítettük a fertőhomoki Szent Anna Fogadót, ahol a 2 és fél órás pihenő során ebédeltünk is.

Ezután a csoport egy része Sopron belvárosát tekintette meg, másik fele Csapó Imre nyá. hőr. törzszászlós által Fertőrákos területén létrehozott és működtetett Elektromos Jelzőrendszer Múzeumot látogatta meg. Vendéglátónk, Csapó Imre elmondta, hogy közel 4 évtizede kezdte gyűjteni a relikviákat, a birtokában van egy magas-figyelő torony (Mafi) is, mely udvara dísze - az elmondása szerint az országban egyetlen még működő - SZ-100-as jelzőrendszer részlettel együtt.
Múzeumában, a vitrinben láthattunk hatástalanított kézi páncéltörő gránátvetőket, kézigránátokat, aknatelepítéskor használt arcvédőket, valamint álcaruhát, a schengeni határőrizet előtti időszakban használt szolgálati egyenruhát útlevélkezelői-táskával, átléptető-bélyegzővel együtt, valamint egy berendezett 1980-as éveknek megfelelő berendezett ügyeleti szolgálati helyet.
A múzeumi tablókon a határőrizeti rendszerek változásai is nyomon követhetők voltak. Imre elmondta, hogy a Páneurópai Piknik 20. évfordulója késztette arra, hogy az általa összegyűjtött ereklyékből magánmúzeumot nyisson a nagy közönség számára. a Fertőrákos, Fő út 242/2. szám alatti háza udvarán.
(Bővebb tájékoztatás: http://www.vasfuggony-ejrmuseum.hu)

A múzeum megtekintését követően vendéglátónk borainak kóstolásával tölthettük az időnket a délutáni programon, majd rövid ? kicsivel több, mint egy órás fertőrákosi látogatásunkat követően a kiránduló csapat hazafelé vette az irányt.

A résztvevők a hangulatra nem panaszkodtak, így azt hiszem jövőre a hagyományokat folytatva ismét szervezhetünk egy egész napos szakmai utat.

               
Tisztelettel és köszönettel:
Németh Attila c. r. mk. alezredes
Osztályfőnöki munkaközösség vezető

Cikk a bv.gov.hu oldalon
2016. április 25.: VI. Országos Rendőr- és TűzoltónapImmáron 6. éve rendezték meg 2016. április 23-án, Budapesten a Városligetben az Országos Rendőr- és Tűzoltónapot.
A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola idén is képviseltette magát, 2 kollégánk és négy I. évfolyamos tanulónk vett részt az egész napos rendezvényen.

A majdnem 4000 fő rendészeti fakultációs oktatásban résztvevő középiskolai tanulót, illetve a rendezvényre kilátogató érdeklődőket, pályaválasztókat kollégáink hasznos információkkal látták el a tanintézetbe történő felvételivel kapcsolatban, a felvételi követelményrendszerről, illetve tájékoztatást adtak a képzésről.

E mellett a felállított standunknál lehetősége volt a bátraknak kipróbálni az akadálypályán a részegszemüveget, valamint az érdeklődők felpróbálhatták a rendőrségi protektor, testpáncél felszerelést és megtapasztalhatták az ütésálló pajzs és a rendőrbot használatát is. Azok, akik a bűnmegelőzési tesztet kiváló eredménnyel töltötték ki, ajándékban részesültek.

A bemutatókkal párhuzamosan az érdeklődőknek lehetősége volt megtekinteni az iskolánkról összeállított kisfilmet.

A celldömölki polgárőrök élménybeszámolója itt olvasható
2016. április 21.: NEMZETKÖZI KONFERENCIA


2016. április 20-án Körmenden a Batthyány Kulturális Örökség Központban a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Rendőrség Tudományos Tanácsa és a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola közös szervezésében nemzetközi konferencia került megtartásra "Együtt a bűnmegelőzésben" címmel. A konferencia levezető elnöke dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. A konferencia résztvevőit Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott és Bebes István Körmend város polgármestere köszöntötték. "A bűnmegelőzés a társadalom közügye" címmel dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, a rendőrségi bűnmegelőzési programokról dr. Szelei Pál r. ezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője, a német rendőrség bűnmegelőzési rendszeréről és gyakorlatáról Viktoria Jerke asszony, a Német Szövetségi és Tartományi Rendőri Bűnmegelőzési Központ munkatársa, Szlovénia bűnmegelőzési rendszeréről és gyakorlatáról mag. Franc Virtič a maribori rendőr igazgatóság főfelügyelője, Ausztria bűnmegelőzési gyakorlatáról a fiatalkorúak körében Werner Gamauf a Burgenlandi Tartományi Rendőri Igazgatóság főfelügyelője, az önkormányzatok bűnmegelőzési feladatairól a Vas megyei gyakorlatról Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, "A polgárőrök a biztonságos Magyarországért" címmel dr. Túrós András ny. r. altábornagy, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, "A kommunikáció szerepe a bűnmegelőzésben" címmel dr. Garamvölgyi László ny. r. dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója tartott előadást. A konferencia keretében került megnyitásra "A bűnmegelőzés a fiatalok szemével" című rajz és grafiti kiállítás. A három kategóriában meghirdetett pályázat első három helyezettje díjazásban részesült, melyeket a konferenciát követő állófogadáson adtak át. A díjátadást megelőzően a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola tanulói népdallal és néptánccal kedveskedtek a megjelent vendégeknek. A konferenciát megtisztelték jelenlétükkel a regionális és megyei állami és rendészeti szervek képviselői, a dunántúli megyei rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési szakemberei, a szlovén és az osztrák rendőrség képviselői, a régió megyei polgárőr szövetségeinek, és közterület-felügyeleteinek vezetői, a társ rendészeti szakközépiskolák igazgatói.  

További képek a galériában!

A Vas Népe cikke itt tekinthető meg
2016. április 20.: ISMÉT A DOBOGÓN2016. április 19-én Szombathelyen a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete által tartott megyei elsősegélynyújtó emlékversenyen a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 5 fős csapata Nagy Dezső c. r. főtörzszászlós vezetésével részt vett. A részvételre a 2016. április 5-i körmendi városi versenyen elért első helyezés adott jogalapot. Az iskolai csapat a megmérettetésen olyan eredményesen szerepelt, hogy a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel. 2016. szeptemberében részt vesznek az országos elsősegélynyújtó versenyen. Gratulálunk a győztes csapat tagjainak: Böröcz Bence p. r. őrmesternek, Mulik Attila, Szentes Máté, Varga Tamás, Zsigó Dávid tanulóknak.

További képek a galériában!
2016. április 05.: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
A rendészeti szakközépiskolák életmentő és elsősegélynyújtó versenyének több éves tapasztalatai birtokában 2016. április 5-én a Magyar Vöröskereszt Körmendi Területi Szervezete által szervezett elsősegélynyújtó versenyen a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola csapata is részt vett és a megmérettetésen felnőtt kategóriában I. helyezést ért el. Ezzel jogosultságot nyertek 2016. április 19-én Szombathelyen a megyei elsősegélynyújtó versenyen való részvételre. A csapat felkészítését Nagy Dezső c. r. főtörzszászlós úr hajtotta végre. A győztes csapat tagjai: Márton Szilárd, Mulik Attila, Szentes Máté, Varga Tamás, Zsigó Dávid tanulók voltak. Gratulálunk a csapat felkészítőjének és valamennyi tagjának az elért eredményhez!

További képek a galériában!
2016. február 25.: ÉLETMENTŐ ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
2016. február 18-án Miskolcon a Rendészeti Szakközépiskolában került megrendezésre a BM Tanintézetek tanulóinak VII. Életmentő és Elsősegélynyújtó Csapatversenye.

A megmérettetés tesztlap kitöltéséből és öt szituációs gyakorlati feladat megoldásából állt.

A versenyen a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Divald Gergő próbaidős rendőr őrmester és Zsigó Dávid tanuló alkotta csapata III. helyezést, míg Böröcz Bence próbaidős rendőr őrmester és Varga Tamás tanuló alkotta csapata VI. helyezést ért el. A tanintézet az összesített eredmények alapján II. helyezett lett.

A csapatok vezetője és szakmai felkészítője Nagy Dezső c.r. főtörzszászlós volt. A felkészülést segítette az OMSZ Nyugat-dunántúli Mentőszervezetének mentőtisztje Németh Dániel.


Képek az alábbi linken megtekinthetőek:
http://www.mrszki.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=196:vii-eletmento-es-elsosegelynyujto-verseny&Itemid=101&lang=hu
2016. február 24.: VÉGSŐ BÚCSÚ DR. KÁTAI LÁSZLÓTÓL


A Szakközépiskola, a család, a barátok, a volt iskolatársak, a parancsnoktársak, a kollégák és a teljes tanulói állomány körében 2016. február 23-án, 13.00 órakor vett végső búcsút iskolánk alapító igazgatójától, Dr. Kátai László nyugállományú rendőr dandártábornoktól, a Rendőrség halottjától.

A család kérésére a gyászszertartás katonai tiszteletadással, az országos rendőr-főkapitány rendelkezésének megfelelően a Készenléti Rendőrség Zenekarának közreműködésével került celebrálásra. A díszszakaszba beosztott tanulóink átélve a fennkölt rendezvény jelentőségét, méltó módon teljesítették feladatukat. Utolsó útjára már csak családja kíséri el, mikor hamvai végső nyugalomba helyezésére sor kerül.


IGAZGATÓ ÚR, NYUGODJ BÉKÉBEN!Nekrológ:
http://vaol.hu/hirek/elhunyt-dr-katai-laszlo-nyugalmazott-rendor-dandartabornok-1754755
2016. február 17.: Szlovén rendőri delegáció járt nálunk


Göncz László, a Szlovén Parlament magyar kisebbségi képviselőjének személyes közbenjárása és segítsége eredményeként, 2016. február 16-án meghívásunknak eleget téve testvériskolai kapcsolatfelvétel első lépéseként Szakközépiskolákban járt a Szlovén Rendőr Akadémia igazgatója Danijel Žibret rendőr főtanácsos úr, Mag. Ivo Holc rendőr főtanácsos úr a Rendőr Főiskola igazgatója, valamint Aleksander Mali rendőr főfelügyelő úr, aki a találkozón a Szlovén Belügyminisztériumot képviselte. A nyelvi nehézségek leküzdésében segítségünkre volt Žužana Horvath kisasszony, a Muraszombati Rendőrkapitányság munkatársa, valamint Holecz Lajosné asszony, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda igazgatónője.

A nap programja az iskola és tevékenységének prezentáción keresztüli bemutatásával kezdődött, majd séta keretében több képzési helyszínen megtekintették vendégeink az iskolánkban folyó munkát. A nap végén közösen megállapodtunk a lehetséges együttműködési területekben, illetve még konkrét időpont nélkül ugyan, de szóban meghívást kaptunk Ljubljanába.

A delegáció elköszönéskor elismeréssel szólt a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban, melyet másnap e-mailben is megerősítettek.

2016. február 15.: Osztrák tisztjelölt hospitálása a szakközépiskolában


A Wiener Neustadt-i Szakmai Főiskola Biztonság szakának végzős hallgatója Mario Bischof tisztjelölt a Magyarországi Rendőrségnél teljesítendő hospitálása keretében három napot töltött el iskolánkban. Megismerkedett a Szakközépiskola felépítésével, tevékenységével, a képzés rendszerével és tartalmával. A nálunk tartózkodás alatt részt vett intézkedéstaktikai foglalkozáson, önvédelmi oktatáson, lövészeten, nyelvórán, betekintést nyert a tanulók csapatszolgálati (tömegkezelési) felkészítésébe. Megtekintette a Szakközépiskolában található, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egyedül álló kiállítási anyaggal rendelkező Rendészettörténeti filiáléját. Búcsúzásakor köszönetének kifejezése mellett elmondta, jó döntés volt, hogy hospitálása helyszínéül Magyarországot választotta, elismerését fejezte ki a nálunk végzett munka színvonalát illetően. Végül jelezte, a következő évfolyamban tanulók számára javasolni fogja országunkat gyakorlati helyszínnek.
2016. február 04.: Veszprémben toboroztunk
2016. február 03-án Veszprémben, a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolájában a rendészeti ágazati képzésen tanulók, valamint az iskolában egyéb szakokon tanuló végzősök részére a rendészeti képzésről, a felvételi eljárásról, a jelentkezés feltételeiről, a rendészeti szakközépiskola oktatási rendszeréről, ösztöndíjrendszerről, a képzés követelményeiről, valamint az előmeneteli rendszerről tájékoztató előadást tartottunk. A rendezvény a korábban a Táncsics Mihály Szakközépiskolában tanuló, jelenleg a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola első évfolyamos rendőr tanulói élménybeszámolójával zárult.
2016. január 25.: ÚJABB ÉRDEKLŐDŐK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes bejelentkezés alapján lehetőséget biztosítottunk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskolája részére, hogy szervezett keretek között megtekinthessék a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolát. A diákok és az őket kísérő oktatók érdeklődéssel hallgatták a tanulmányi osztály részletes tájékoztatóját a képzésről, a tanintézet valamint a rendőrség munkájáról. Az érdeklődők részére bemutatásra kerültek a tanintézet oktatási helyszínei (szobalőtér, intézkedéstaktikai folyosó, rendészettörténeti kiállítás, sportcsarnok, tanulói szállás).
2016. január 20.: Testvériskolai kapcsolat
A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakközépiskolája között 2016. január 19-én Együttműködési Megállapodás került aláírásra a két iskola oktatási-nevelési tevékenysége tapasztalatainak hasznosítása, egymás rendezvényeinek látogatása, felkérés alapján oktatási tevékenység ellátása, továbbá egyéb, az oktatási tevékenységgel összefüggő lehetőségek szervezett kihasználása, valamint a tagintézményi tanulók rendészeti pályára orientálása céljából.
A két iskola együttműködésének alapja az intézmények közötti partnerkapcsolat.

Az eseményről tudósítások a következő linkeken tekinthetők meg:

Cikk a www.police.hu oldalon

Cikk a Zalai Hírlap internetes oldalán

A beszámoló megtekinthető a Zalaegerszegi Televízió oldalán

Cikk a Zalaegerszegi 7 Nap újságban
2016. január 18.: Iskolánk megjelent a Körmendi Híradóban
"Mesterlövész puska és csibészelés a rendészetiben" címmel jelent meg cikk a Körmendi Rendészeti Szakközépiskoláról a Körmendi Híradó 2016. január 15. számában. A cikket a képre kattintva nézheti meg!
2016. január 14.: HARMADSZOR IS KINYITOTTA KAPUIT A SZAKKÖZÉPISKOLA


2016. január 13-án ismét érdeklődő fiatalok és hozzátartozóik népesítették be a Szakközépiskolát. A megjelentek ezen a napon is információkat szerezhettek, a Rendőrséggel, a képzéssel, a felvételi követelményekkel kapcsolatban, betekinthettek a rendőrség és a rendőr tanulók hétköznapjaiba. A rendezvénynek, amelyet ezúttal is a Körmendi Rendőrkapitánysággal közösen szerveztünk, érdekes színfoltja volt a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bemutatkozása. Az intézet parancsnoka tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy aki nem kerül be a szakközépiskolába, annak még van lehetősége büntetés-végrehajtási tiszthelyettessé válni.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a jelentkezési határidő 2016. február 15.

Munkatársaink folyamatosan tájékoztatják a jelentkezni szándékozókat, válaszolnak a felmerült kérdésekre a honlapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén!
2015. december 26.: NYÍLT NAPOK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
A rendészeti képzés iránt érdeklődőket szeretettel várjuk az alábbi időpontokban szervezett nyílt napjainkon:

2015. november 26.
2015. december 15.


2016. január 13.

A nyílt napok programja 10.00-tól 13.00-ig tart.
2015. december 26.: Riport a Szombathelyi Televízióban
A Szombathelyi Televízió "Szombathely Ma" 2015. december 21-ei adásának vendége volt a Szakközépiskola igazgatója. A stúdióbeszélgetés 1 perc 5 másodperctől kezdődik.

Riport megtekintése
2015. december 21.: KARÁCSONYI MŰSOR
A 2015. december 17-én készült karácsonyi műsorunkkal kívánunk minden dolgozónknak, tanulónknak, leendő diákunknak Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

Műsor megtekintése
2015. december 16.: MEGTARTOTTUK A SZAKKÖZÉPISKOLA MÁSODIK NYÍLT NAPJÁT

Ismét sok érdeklődő vett részt a szakközépiskola nyílt napján 2015. december 15-én, amelyet ez alkalommal a Körmendi Rendőrkapitánysággal közösen szerveztünk. A szakközépiskola igazgatójának tájékoztatója után a Körmendi Rendőrkapitányság hivatalvezetője segítségével nyerhettek betekintést a fiatalok a rendőri munkába, majd a tanulmányi osztály munkatársa a jelentkezés és a felvételi menetéről beszélt. Ezt követően a résztvevőknek lehetősége nyílt a létesítmények megtekintésére, különböző foglalkozásokon, bemutatókon való részvételre. A legnagyobb érdeklődést ez alkalommal is az gyakorlati bemutatók váltották ki. A fiatalok kíváncsian nézték, a kábítószer-kereső kutyával tartott, az intézkedéstaktikai, az önvédelmi bemutatókat és szívesen vették kezükbe a különböző kényszerítő eszközöket.

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a második nyílt napon a Magyar Televízió által készített riportot. (A riport 11 perc 58 másodperctől kezdődik.)

Interjú megtekintése

Itt megtekintheti a Vas Népében megjelent cikket

Itt megtekintheti a www.police.hu oldalon megjelent cikket

Itt megtekintheti a 112 Emergency Press cikkét

Itt megtekintheti a Vas Népében megjelent cikket
2015. december 15.: Miért jó rendőrnek lenni?
Bemutatókkal egybekötött toborzón ismerkedhettek meg a fiatalok a rendőri hivatással Keszthelyen!

A Keszthely TV által készített rövidfilmet itt tekintheti meg!
2015. december 08.: MIKULÁS KUPA
A Vas Megyei Rendőr Sportegyesület szervezésében 2015. december 6-án a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportcsarnokában került megrendezésre a "Mikulás Kupa" elnevezésű terem labdarúgó bajnokság. A résztvevő kilenc csapat közül az első helyet a Szakközépiskola csapata szerezte meg. A tanintézet egy évig őrzi a vándorkupát. Gratulálunk a csapatnak az elért eredményhez.
2015. december 04.: Nyílt nap a szakközépiskolában


A képekre kattintva olvashatják a Veszprémi Naplóban megjelent, a szakközépiskola nyílt napjáról készült riportot.
2015. november 27.: NYÍLT NAPOT TARTOTTUNK


Rengeteg érdeklődő vett részt a szakközépiskola első Nyílt napján 2015. november 26-án. Az fiatalok száma meghaladta a 250 főt.  A megjelentek először a szakközépiskola igazgatójának tájékoztatóját hallgatták meg, ezt követően a tanulmányi osztály munkatársa a jelentkezés és a felvételi menetéről beszélt. A továbbiakban kollégáink és a szakközépiskola tanulói végig kísérték az érdeklődőket a szakközépiskola területén, ahol a létesítmények megtekintésén kívül lehetőség nyílt különböző foglalkozásokon, bemutatókon részt venni. A fiatalok érdeklődve nézték meg a közlekedési tanpályán bemutatott baleseti helyszínelést és forgalomirányítási gyakorlatot, kipróbálhatták az airsoft fegyvereket, megtekintették többek között az intézkedéstaktikai folyosót, a könyvtárt, a rendészettörténeti kiállítást, a kollégiumi helyiségeket, a sportcsarnokot és az rendészeti akadálypályát. A Nyílt nap végén a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai  intézkedéstaktikai bemutatót tartottak.

Kapcsolódó cikkek:
Itt megtekinthető a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság képes cikke
2015. október 06.: 2015. évi BM Tanintézeti Járőrbajnokság
2015. október 22-én került megrendezésre a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola szervezésében a 2015. évi BM Tanintézeti Járőrbajnokság.

A képek a galériában megtekinthetők!
2015. október 05.: FőzőversenyA négyhetes alapkiképzést záró járőrbajnokság 1-3 helyezettje a jutalmát, mely 3 különböző méretű torta volt, a csütörtöki eredményhirdetésen vehette át.

Az alapkiképzés gasztronómiai eseménye, az osztályok közötti főzőverseny idén sem maradhatott el, a járőrbajnokság eredményhirdetését követően került megrendezésre. Miután a dobogósok átvették a tortát, a csapatok megkezdték a főzést. A munkát láthatóan jól elosztották osztályon belül, a fiúk tüzet raktak, a lányok előkészítették a főzés hozzávalóit, hisz 18.00 óráig minden csapatnak el kellett készítenie az általa kigondolt ételt. Míg a bográcsban főtt a vacsora, a tanulók jókat beszélgettek, megtárgyalták az alapkiképzés emlékeit, a járőrbajnokság tapasztalatait.
Miután az osztályok felszolgálták az általuk elkészített ételeket, a zsűri egy rövidebb tanácskozást követően felállította az 1-3 helyezett sorrendjét.


A főzőverseny helyezései:
    1. R.1.1. osztály
    2. R.1.7. osztály
    3. R.1.8. osztály
A zsűri különdíját a R.1.9. (szegedi) osztály nyerte el.

A járőrbajnokság mellett a főzőverseny szintén hozzájárult a jó hangulathoz, a csapatszellem további megszilárdításához.

További képek a galériában!
2015. október 02.: JÁRŐRBAJNOKSÁG 2015.
A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a járőrbajnokságot szeptember 30-án, Körmend és Horvátnádalja között a Rába töltése mentén.
Az első évfolyam 9 rendőr osztálya és egy tűzoltó osztálya versenyzett egymással.
A versenyzőknek a több, mint 20 km-es táv 9 meghatározott pontján különböző feladatokat kellett teljesíteniük, és mindeközben egy percre sem felejthették el, hogy a csapatmunkáé a főszerep. A feladatok között szerepelt kézigránátdobás, harcászat, kúszás, lövészet, sebesültszállítás, lajhármászás és további erőnléti feladatok is.
A táv leküzdését nagyban nehezítette, hogy a csapatoknak különböző felszereléseket, többek között 6 darab rohamsisakot, 5 darab pajzsot, 2 gyalogsági ásót, 10 gépkarabélyt kellett magukkal vinniük.
A verseny teljes szakaszát nem egészen 4 óra alatt teljesítették a csapatok.
A tanulók nagyon motiváltak és ügyesek voltak, meg volt bennük a küzdőszellem és a tenni akarás.
A célba érést követően szinte kivétel nélkül úgy nyilatkoztak a csapatok, hogy nagyon elfáradtak, de a verseny során szerzett tapasztalatok és élmények miatt megérte és mindez kárpótolja őket.


Helyezések:
    1. helyezett: R.1.5. osztály - 3.32.50 perc idővel
    2. helyezett: R.1.9. (szegedi) osztály - 3.51.05 perc idővel
    3. helyezett: R.1.7. osztály - 3.52.40 perc idővel

Az első három helyezett a teljesítési ideje alapján kiemelkedik, azonban a tűzoltó osztály és a másik 6 rendőr osztály célba érési eredményei között már minimális az időkülönbség.

További képek a galériában!
2015. október 01.: Bóka János Péter senior r. alezredes pedagógus kollégánk elismerése
A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete ebben az esztendőben, 2015. szeptember 17-én immáron ötödik alkalommal, de rendhagyó módon rendezte meg a Dr. Dobos János Emléknapot, melynek az adott különös aktualitást, hogy Dr. Dobos János ebben az esztendőben lenne 80 éves. 
Az Emléknapon került átadásra az egyesület által alapított Dr. Dobos János-díj, és a Dr. Dobos János Emlékérem. Az Emléknapnak a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet adott otthont, melyről itt olvasható részletes beszámoló.

Képek: http://bunuldozok.hu/home.aspx

GRATULÁLUNK AZ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEKNEK!
2015. szeptember 28.: ALAKI SZEMLE


A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola 30022-203/116/2013. számú Pedagógiai Program 2. és 3. számú mellékletei alapján az alapfelkészítést a központi tanórarend által meghatározott napon, szeptember 25-én alaki szemlével zárta.

A szemlét a Szakközépiskola a 15/2004. számú ORFK utasítással módosított 8/1999. számú ORFK utasítás "Az alaki szemlék végrehajtásának rendje" fejezet 105-109. pontjai alapján készítette elő és a 23022/152/2015. számon kiadott, igazgató által jóváhagyott terv alapján hajtotta végre.

A teljes első éves tanulói állomány 180 fővel (hat fő igazoltan távol) és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola iskolánkban tanulmányait folytató egy osztálya 20 fővel felsorakozva várta az elöljárót. A jelentés beadását követően a szolgálati feladatok miatt a távollévő igazgató helyett az iskola oktatási igazgatóhelyettese köszöntötte az állományt. Röviden ismertette a szemle végrehajtásának rendjét.
Bemutatta a rendezvényt megtisztelő, az iskola saját tanulóinak ellenőrzését felügyelő dr. Bardócz Csaba r. ezredes urat, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatóját, valamint dr. Koczó Ferenc r. alezredes urat, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Igazgatási és Oktatásszervezési Osztályának vezetőjét.

A lebonyolításra készült terv nem teljes mértékben került végrehajtásra az aznapra kialakult időjárás miatt, ezért az alaki szemle talán egyik legszebb része a díszmenet elmaradt. A zuhogó eső miatt a szemle egyes mozzanatait az étkezdében, az osztályonkénti ellenőrzést az iskola több fedett helyszínén bonyolítottuk le.

Az ellenőrzést követően ismételten az étkezdében sorakozott az állomány. Tanulói fogadalomtételt követően az ellenőrzők jelentései alapján került értékelésre az alaki szemle végrehajtása.
Az összegzett értékelés alapján az alaki szemle kiváló minősítést kapott. Az állomány döntő többsége az addig eltelt időszakban elsajátította azokat az alapvető ismereteket, melyet a hatályos oktatásigazgatási dokumentumokban az iskola fenntartója meghatározott. A kiváló minősítés összességében a teljes állományra vonatkozóan hangzott el, ám az "egyes harcos" értékelések között több tanuló is közepes osztályzatot kapott. Számukra, felkészítő tanáraik számára, és a teljes hivatásos állomány számára is további feladatok kerültek meghatározásra annak érdekében, hogy alakiságuk az iskola végleges elhagyásakor megfeleljen a szervezet elvárásainak.

2015. szeptember 25.: 2015. ÉVI BM TANINTÉZETI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
Idén immár második alkalommal rendezett a Szakközépiskola BM Tanintézeti Labdarúgó Bajnokságot. 2015. szeptember 24-én zajló megmérettetés ezúttal nem teremben, hanem a Körmend FC jóvoltából annak bázisán, szabadtéren, füves pályán zajlott. Péter Zsolt c. r. alezredes testnevelő tanár két pályát jelölt ki a hét induló csapat számára. A rövid megnyitót, melyen iskolánk igazgatója Hollósi Gábor r. ezredes rendőrségi főtanácsos köszöntötte a csapatokat, az előzetes időjárási jóslatokkal ellentétben meglehetősen jó idő fogadta. A verseny unikális és sportszerű is volt egyben, hiszen a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola saját székhelyéről csapatot indítani nem tudott, így a játékos keret a másik három rendészeti szakközépiskolában tanuló szegedi "vendégdiákok"-ból tevődött össze.

A versenykiírásban szereplő 8 csapat közül 7 csapat nevezett, így szükségből egy négyfős ("A") és egy háromfős ("B")  csoportot kellett összeállítani. A csoportok tagjai egymással körmérkőzéseket vívva alakították ki a csoportsorrendet, mely alapján a két csoport azonos helyezéssel bíró tagjai döntötték el egymás között a végső sorrendet.  

Az 5 x 2 m-es  kapunak köszönhetően gólgazdag mérkőzéseket láthattunk, sportszerű keretek között.  A bírókra nem lehetett panasz a tavalyi Szarka-Hollósi bírópáros az előző évihez hasonlóan jól, "láthatatlanul" oldotta meg feladatát.

Az "A" csoportból  és nyugodtan kijelenthetjük  az egész mezőnyből kimagaslott a bajnokságot megnyerő Miskolci Rendészeti Szakközépiskola csapata.

A 2015. évi BM Tanintézeti Labdarúgó Bajnokság végeredménye:
    1. hely Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
    2. hely Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
    3. hely Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
    4. hely Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
    5. hely Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
    6. hely Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központ
    7. hely Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

A különdíjakon a csapatok szépen megosztoztak. Az Magyar Rendészeti Sportegyesület Külön Díját Vincze P. Márton a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Rendészeti Szervek Kiképző Központjának vezetőjétől a rendkívüli körülmények közepette is helytálló Szegedi Rendészeti Szakközépiskola csapata.
A torna legjobb kapusa a körmendi iskola tanulója Telekes Zsolt, a legjobb mezőnyjátékos Kovács Máté a Katasztrófavédelmi Oktatási Központból Budapestről, míg a torna gólkirálya a bajnokság győztes csapatából Fekete Gábor tanuló.
A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola csapatának felkészítői Péter Zsolt és Németh Attila c. r. alezredesek voltak. Köszönet munkájukért!
2015. szeptember 02.: TANÉVNYITÓ
2015. szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdte meg a 2015/2016-os tanévet a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola. Tanévnyitó beszédet Hollósi Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Szakközépiskola igazgatója mondott. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Erdélyi Krisztián tü. ezredes, tűzoltósági tanácsos, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. A 26. tanévben 195 fő elsőéves tanuló felkészülése vette kezdetét. Az ő beiratkozásuk, felszerelésük augusztus 31-én megtörtént. Ezen felül a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola 20 fő elsőéves tanulójának képzése is a tanintézet falai között történik. Szeptember és október hónapban 17 fő tűzoltó alapképzését hajtja végre a Szakközépiskola. A 181 fő másodéves szeptember 1-jével hivatásos állományba került. Vezényléssel részt vesznek a migráció kezelésében és külön meghatározott rendben folytatják tanulmányaikat.  A nyár folyamán a karbantartási munkálatok elvégzésre kerültek, így a tanévkezdés feltételei biztosítottak.
2015. agusztus 25.: ELISMERÉS
2015. augusztus 18-án Állami Ünnepünk augusztus 20-a alkalmából az Országos Rendőr-főkapitányságon megtartott ünnepségen dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere "Huszárkard" tárgyjutalomban részesítette Dremmel István r. mk. alezredest, rendőrségi főtanácsost, a Szakközépiskola oktatási igazgatóhelyettesét; Papp Károly r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány "Karóra" tárgyjutalomban részesítette Ancsin László r. mk. alezredes, rendőrségi tanácsos, technikai osztályvezetőt. Gratulálunk az elismerésekhez.
2015. júlus 22.: Ismét öregbítették iskolánk hírnevét
Első évfolyamos tanulóink jutalmat kaptak kiemelkedő munkájukért.

Részleteket itt olvashat
KAPCSOLÓDÓ LINKEK